T H E    E X P E R T S

Phone

+4031.06.99.790

  • Subcontractarea de multe ori a ridicat semne de întrebare în rândul participanţilor la procedurile de achiziţie publică, mai ales cu privire la procentul în care se poate subcontracta un contract şi la posibilitatea înlocuirii unui subcontractant declarat într-un contract, din diverse motive, mai mult sau mai puţin întemeiate. Alegerea subcontractantului este atributul exclusiv al contractantului, […]

Domeniile in care activam

  • Dreptul Concurenței
  • Dreptul Telecomunicatiilor si Media
  • Dreptul Energiei
  • Drept Medical și Farmaceutic
  • Achiziţii Publice şi Parteneriate Public-Private (PPP)
  • Drept Societar, Achiziţii si Fuziuni
  • Dreptul Muncii
  • Dreptul Proprietăţii Intelectuale
  • Litigii şi Arbitraj