T H E    E X P E R T S

Phone

+4031.06.99.790

  • România a solicitat Comisiei Europene autorizaţia de a introduce la nivel naţional o masură de relaxare fiscală în vederea scutirii de la plata taxei pe valoare adăugată a persoanelor impozabile a căror cifra de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în monedă naţională a sumei de 65.000 EURO. Prin Decizia de punere in aplicare a Consiliului […]

Domeniile in care activam

  • Dreptul Concurenței
  • Dreptul Telecomunicatiilor si Media
  • Dreptul Energiei
  • Drept Medical și Farmaceutic
  • Achiziţii Publice şi Parteneriate Public-Private (PPP)
  • Drept Societar, Achiziţii si Fuziuni
  • Dreptul Muncii
  • Dreptul Proprietăţii Intelectuale
  • Litigii şi Arbitraj