Începând cu data de 1 ianuarie 2012 achiziţiile publice vor avea pragurile valorice majorate faţă de anii anteriori, ca o consecinţă a adoptării la data de 30 noiembrie 2011, a Regulamentului nr. 1251/2011 al Comisiei Europene, act care modifică Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC și 2009/81/EC referitoare la cuantumul pragurilor valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național.

Pragurile valorice stipulate in Regulamentul nr. 1251/2011 vor fi valabile pentru o perioadă de 2 ani.

Astfel, noile praguri valorice pentru achiziţiile publice, vor fi după cum urmează:

  • 130.000 Euro, înlocuind valoarea de 125.000 Euro prevăzută la art. 55, alin. (2), lit. a), la art 57 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • 200.000 Euro, înlocuind valoarea de 193.000 Euro prevăzută la art. 9, lit. c) indice 1, din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • 400.000 Euro, înlocuind valoarea de 387.000 Euro prevăzută la art.55, alin. (2), lit. b)., la art 57 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • 5.000.000 Euro, înlocuind valoarea de 4.845.000 Euro prevăzută la art. 9, lit. c), la art. 51, alin. (1), lit. c), la art. 55, alin. (2), lit. c), la art 57 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare

În consecintă, toate autorităţile contractante trebuie să se raporteze la aceste noi praguri valorice atunci când organizează o procedură de achiziţie publică după data de 01.01.2012.

Av. Cătălina Maria Mircea

SCA MIRCEA ŞI ASOCIAŢII