România a solicitat Comisiei Europene autorizaţia de a introduce la nivel naţional o masură de relaxare fiscală în vederea scutirii de la plata taxei pe valoare adăugată a persoanelor impozabile a căror cifra de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în monedă naţională a sumei de 65.000 EURO.

Prin Decizia de punere in aplicare a Consiliului din data de 26 Martie 2012, Consiliul Uniunii Europene, a raspuns favorabil petiţiei României, actul fiind publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L92/30.03.2012.

Prevederi importante:

  • Prin derogare de la art. 287 pct.18 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată, România este autorizată să acorde o SCUTIRE de la plata T.V.A, persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte plafonul de 65.000 euro, echivalent în monedă naţională, la cursul de schimb de la data aderării României la Uniunea Europeană.
  • Decizia produce efecte de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu aplicabilitate până cel mai târziu data de 31 Decembrie 2014.
  • Întrucât Decizia Consiliului vizează paritatea EUR/RON de la data aderării (approx 1 EUR 3,3 RON), se estimează că în raport de cursul de schimb actual (1 EUR 4,37 RON), plafonul TVA se va situa la echivalentul în monedă naţională a sumei de 50.000 EURO.