Raportul – disponibil aici http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id8327/raport_privind_piata_serviciilor_de_plati_prin_carduri-neconfidential.pdf
– este un document bine articulat și cu aspecte foarte interesante.

Atragem atenția mai ales asupra calculării, în premieră, a unui indice care arată gradul de concurență potențială în câteva sectoare economice – indicele agregat de presiune concurențială (IAPC) – pag.14-28. Calculațiile indică existența unor adevărate ”stegulețe roșii” cu privire la unele sectoare economice.
În consecință, operatorii economici activi în industriile aflate în partea de jos a scalei din raportul Consiliului Concurenței ar trebui să fie foarte atenți la comportamentele lor pe piață în perioada următoare (cel puțin 1 an, până la data următorului raport privind starea concurenței, în toamna anului 2014).