În data de 27 martie 2014 (15:00), în Sala de Consiliu a Facultății de Drept din Universitatea Bucureșt (Bd.Mihail Kogălniceanu nr.34-36, sector 5), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul ”Răspunderea civilă delictuală în materia concurenței”, de către Mircea Valentin. Participarea este liberă, în limita locurilor disponibile, cu condiția înregistrării prealabile la adresa de e-mailoffice@mircea-asociatii.ro.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președintele comisiei: Decan, conf. univ. dr. Flavius A. Baias
Conducător științific: prof. univ. dr. Valeriu Stoica
Referenți: conf. univ. dr. Marieta Avram (Univ. din București), prof. univ. dr. Gabriel Boroi (Univ. ”Nicolae Titulescu” din București), prof .univ. dr. Smaranda Angheni (Univ. ”Titu Maiorescu” din București).